Hotline: 0909 421 521
Duankq@fpt.com.vn

DANH SÁCH ĐIỂM ĐEN INTERNET FPT HCM

>> Đăng Ký Mạng Internet Cáp Quang FPT HCM

>> Khuyến Mãi FPT HCM Mới

>> Đăng Ký Truyền Hình HD FPT

 Danh sách điểm đen này áp dụng cho những khách hàng ở trọ, thuê mặt bằng, không chính chủ.

- Địa chỉ điểm đen cấp 1: khách hàng phải đặt cọc 300.000đ.

- Địa chỉ điểm đen cấp 2: khách hàng phải đặt cọc 600.000đ.

Tiền cọc này FPT Telecom sẽ hoàn trả lại cho khách hàng nếu sau này khách hàng không có nhu cầu sử dụng ( Khách hàng phải hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng) hoặc nếu khách hàng sử dụng qua 12 tháng FPT Telecom sẽ khấu trừ vào tiền cước mỗi tháng 200.000đ.

Hotline: 0901.840.310 - 0969.118.750

STT Đường Phường Quận Cấp Độ
1 Dang Nhu Lam Thi xa Nha Be Huyen Nha Be Cap 2
2 Huynh Tan Phat Xa Phu Xuan Huyen Nha Be Cap 1
3 Dao Su Tich Xa Phuoc Kieng Huyen Nha Be Cap 1
4 Hoang Anh Gia Lai 3 Xa Phuoc Kieng Huyen Nha Be Cap 2
5 Pham Huu Lau Xa Phuoc Kieng Huyen Nha Be Cap 2
6 Nguyen Duy Trinh Phuong Binh Trung Dong Quan 2 Cap 2
7 Ton That Thuyet Phuong 1 Quan 4 Cap 1
8 Ben Van Don Phuong 5 Quan 4 Cap 1
9 Ton Dan Phuong 8 Quan 4 Cap 1
10 Lam Van Ben Phuong Binh thuan Quan 7 Cap 1
11 Nguyen Van Linh Phuong Binh thuan Quan 7 Cap 1
12 Huynh Tan Phat Phuong Phu My Quan 7 Cap 1
13 Nguyen Van Quy Phuong Phu Thuan Quan 7 Cap 1
14 Le Van Luong Phuong Tan kieng Quan 7 Cap 1
15 Mai Van Vinh Phuong Tan kieng Quan 7 Cap 2
16 Le Van Luong Phuong Tan phong Quan 7 Cap 1
17 Nguyen Thi Thap Phuong Tan phu Quan 7 Cap 1
18 Lam Van Ben Phuong Tan thuan tay Quan 7 Cap 1
19 Tran Xuan Soan Phuong Tan thuan tay Quan 7 Cap 1
20 Quang Trung Phuong Hiep Phu Quan 9 Cap 2
21 Tan Lap 1 Phuong Hiep Phu Quan 9 Cap 2
22 Nam Hoa Phuong Phuoc Long A Quan 9 Cap 1
23 Duong So 22 Phuong Phuoc Long B Quan 9 Cap 2
24 Duong So 61 Phuong Phuoc Long B Quan 9 Cap 2
25 Duong So 79 Phuong Phuoc Long B Quan 9 Cap 2
26 Duong So 120 Phuong Tan Phu Quan 9 Cap 2
27 Duong So 138 Phuong Tan Phu Quan 9 Cap 2
28 Nam Cao Phuong Tan Phu Quan 9 Cap 2
29 Duong So 182 Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 2
30 Duong So 379 Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 2
31 Duong So 385 Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 1
32 Duong So 449 Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 2
33 La Xuan Oai Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 2
34 Le Van Viet Phuong Tang Nhon Phu A Quan 9 Cap 1
35 Duong So 2 Phuong Tang Nhon Phu B Quan 9 Cap 1
36 Duong So 6 Phuong Tang Nhon Phu B Quan 9 Cap 2
37 Duong So 8 Phuong Tang Nhon Phu B Quan 9 Cap 1
38 Le Van Viet Phuong Tang Nhon Phu B Quan 9 Cap 1
39 Quang Trung Phuong Tang Nhon Phu B Quan 9 Cap 2
40 Duong So 38 Phuong Hiep Binh Chanh Quan Thu Duc Cap 2
41 Duong So 47 Phuong Hiep Binh Chanh Quan Thu Duc Cap 2
42 Duong So 48 Phuong Hiep Binh Chanh Quan Thu Duc Cap 2
43 Duong So 2 Phuong Hiep Binh Phuoc Quan Thu Duc Cap 1
44 Duong So 6 Phuong Hiep Binh Phuoc Quan Thu Duc Cap 2
45 Duong So 9 Phuong Hiep Binh Phuoc Quan Thu Duc Cap 2
46 Ap Tan Lap Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
47 Duong So 10 Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
48 Duong So 17 Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
49 Duong So 9 Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
50 Hoang Dieu 2 Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 1
51 KP6 Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
52 Linh Trung Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
53 Xa Lo Ha Noi Phuong Linh Trung Quan Thu Duc Cap 2
54 Duong So 6 Phuong Linh Xuan Quan Thu Duc Cap 2
55 Duong So 8 Phuong Linh Xuan Quan Thu Duc Cap 1
56 Duong So 11 Phuong Truong Tho Quan Thu Duc Cap 2
57 Duong So 8 Phuong Truong Tho Quan Thu Duc Cap 1
58 Ho Van Tu Phuong Truong Tho Quan Thu Duc Cap 1
59 Cay Cam Xa Vinh Loc B Huyen Binh Chanh Cap 2
60 Lien Ap 123 Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh Cap 1
61 Lien Ap 123 Xa Vinh Loc B Huyen Binh Chanh Cap 1
62 Lien Ap 2-6 Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh Cap 1
63 Lien Ap 2-6 Xa Vinh Loc B Huyen Binh Chanh Cap 1
64 Pham Hung Xa Binh Hung Huyen Binh Chanh Cap 1
65 Quach Dieu Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh Cap 2
66 Quoc lo 50 Xa Binh Hung Huyen Binh Chanh Cap 1
67 Quoc lo 50 Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh Cap 2
68 Thoi Hoa Xa Vinh Loc A Huyen Binh Chanh Cap 2
69 Tran Van Dang Phuong 11 Quan 3 Cap 1
70 Tran Van Dang Phuong 9 Quan 3 Cap 1
71 An Duong Vuong Phuong 16 Quan 8 Cap 1
72 Ba Dinh Phuong 9 Quan 8 Cap 1
73 Binh Dong Phuong 13 Quan 8 Cap 2
74 Binh Dong Phuong 14 Quan 8 Cap 1
75 Bong Sao Phuong 5 Quan 8 Cap 2
76 Hung Phu phuong 8 Quan 8 Cap 2
77 Hung Phu Phuong 9 Quan 8 Cap 2
78 Nguyen Ngoc Cung Phuong 16 Quan 8 Cap 2
79 Phu Dinh Phuong 16 Quan 8 Cap 1
80 26 Thang 3 Phuong Binh Hung Hoa Quan Binh Tan Cap 1
81 Bui Duong lich Phuong Binh Hung Hoa B Quan Binh Tan Cap 2
82 Duong So 8 Phuong Binh Hung Hoa Quan Binh Tan Cap 1
83 Le Trong Tan Phuong Binh Hung Hoa Quan Binh Tan Cap 1
84 Le Van Quoi Phuong Binh Hung Hoa Quan Binh Tan Cap 1
85 Nguyen Quy Yem Phuong An Lac Quan Binh Tan Cap 2
86 Tan Ky Tan Quy Phuong Binh Hung Hoa Quan Binh Tan Cap 1
87 Ap 2 Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 2
88 Ap 3 Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 2
89 Ap 4 Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 2
90 Ap Chanh 2 Xa Tan Xuan Huyen Hoc Mon Cap 1
91 Nguyen Anh Thu Xa Thoi Tam Thon Huyen Hoc Mon Cap 1
92 Ap My Hoa 1 Xa Trung Chanh Huyen Hoc Mon Cap 2
93 Ap My Hue Xa Trung Chanh Huyen Hoc Mon Cap 2
94 Nguyen Anh Thu Xa Trung Chanh Huyen Hoc Mon Cap 1
95 Phan Van Hon Xa Xuan Thoi Thuong Huyen Hoc Mon Cap 1
96 Ap Bac Lan Xa Ba Diem Huyen Hoc Mon Cap 1
97 Ap Hau Lan Xa Ba Diem Huyen Hoc Mon Cap 2
98 Ap Hung Lan Xa Ba Diem Huyen Hoc Mon Cap 2
99 Ap Trung Lan Xa Ba Diem Huyen Hoc Mon Cap 2
100 Quoc lo 1A Xa Ba Diem Huyen Hoc Mon Cap 2
101 Ap 5 Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 1
102 Huong lo 80B Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 1
103 Le Van Khuong Xa Dong Thanh Huyen Hoc Mon Cap 2
104 Bui Cong Trung Xa Nhi Binh Huyen Hoc Mon Cap 2
105 Ap My Hoa Xa Tan Xuan Huyen Hoc Mon Cap 1
106 Ap Tam Dong Xa Thoi Tam Thon Huyen Hoc Mon Cap 1
107 Ap Trung Dong Xa Thoi Tam Thon Huyen Hoc Mon Cap 2
108 Dang Thuc Vinh Xa Thoi Tam Thon Huyen Hoc Mon Cap 2
109 Tran Van Muoi Xa Xuan Thoi Dong Huyen Hoc Mon Cap 1
110 Ap 2 Xa Xuan Thoi Thuong Huyen Hoc Mon Cap 2
111 Phan Van Hon Xa Xuan Thoi Thuong Huyen Hoc Mon Cap 1
112 An Phu Dong 09 Phuong An Phu Dong Quan 12 Cap 2
113 Dong Hung Thuan 6 Phuong Dong Hung Thuan Quan 12 Cap 1
114 Hiep Thanh 45 Phuong Hiep Thanh Quan 12 Cap 1
115 Dong Bac Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 1
116 Tan Thoi Nhat 17 Phuong Tan Thoi Nhat Quan 12 Cap 2
117 Tan Thoi Nhat 2 Phuong Tan Thoi Nhat Quan 12 Cap 2
118 Quoc Lo 1A Phuong Thanh Loc Quan 12 Cap 1
119 Thanh Xuan 13 Phuong Thanh Xuan Quan 12 Cap 1
120 Thoi An 11 Phuong Thoi An Quan 12 Cap 1
121 Trung My Tay 13 Phuong Trung My Tay Quan 12 Cap 1
122 Quoc lo 1A Phuong Dong Hung Thuan Quan 12 Cap 1
123 To Ky Phuong Dong Hung Thuan Quan 12 Cap 1
124 Hiep Thanh 31 Phuong Hiep Thanh Quan 12 Cap 1
125 Nguyen Anh Thu Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 1
126 Tan Chanh Hiep 10 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 2
127 Tan Chanh Hiep 13 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 1
128 Tan Chanh Hiep 18 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 2
129 Tan Chanh Hiep 24 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 2
130 Tan Chanh Hiep 35 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 2
131 Tan Chanh Hiep 5 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12 Cap 1
132 Truong Chinh Phuong Tan Hung Thuan Quan 12 Cap 1
133 Thanh Loc 15 Phuong Thanh Loc Quan 12 Cap 2
134 Thanh Loc 16 Phuong Thanh Loc Quan 12 Cap 2
135 Thanh Xuan 25 Phuong Thanh Xuan Quan 12 Cap 1
136 Le Van Khuong Phuong Thoi An Quan 12 Cap 2
137 Quan Tre Phuong Trung My Tay Quan 12 Cap 1
138 Quoc Lo 1A Phuong Trung My Tay Quan 12 Cap 2
139 Trung My Tay 2A Phuong Trung My Tay Quan 12 Cap 1
140 Duong So 12 Phuong 11 Quan Go Vap Cap 1
141 Nguyen Duy Cung Phuong 12 Quan Go Vap Cap 1
142 Nguyen Tu Gian Phuong 12 Quan Go Vap Cap 2
143 Duong So 51 Phuong 14 Quan Go Vap Cap 2
144 Duong So 59 Phuong 14 Quan Go Vap Cap 1
145 Duong So 2 Phuong 16 Quan Go Vap Cap 1
146 Duong So 3 Phuong 16 Quan Go Vap Cap 2
147 Le Van Tho Phuong 16 Quan Go Vap Cap 2
148 Nguyen Van Cong Phuong 3 Quan Go Vap Cap 1
149 Duong So 13 Phuong 5 Quan Go Vap Cap 2
150 Duong So 4 Phuong 5 Quan Go Vap Cap 2
151 Duong So 1 Phuong 7 Quan Go Vap Cap 1
152 Duong So 2 Phuong 7 Quan Go Vap Cap 2
153 Duong So 10 Phuong 8 Quan Go Vap Cap 1
154 Duong So 19 Phuong 8 Quan Go Vap Cap 2
155 Le Van Tho Phuong 8 Quan Go Vap Cap 1
156 Pham Van Chieu Phuong 8 Quan Go Vap Cap 2
157 Duong So 3 Phuong 9 Quan Go Vap Cap 2
158 Thong Nhat Phuong 15 Quan Go Vap Cap 1
159 Nguyen Van Luong Phuong 16 Quan Go Vap Cap 1
160 Can cu 26 Phuong 17 Quan Go Vap Cap 1
161 Nguyen Oanh Phuong 17 Quan Go Vap Cap 1
162 Truong Minh Giang Phuong 17 Quan Go Vap Cap 1
163 Duong so 11 Phuong 5 Quan Go Vap Cap 2
164 Duong so 19 Phuong 5 Quan Go Vap Cap 1
165 Duong so 9 Phuong 5 Quan Go Vap Cap 1
166 Duong so 20 Phuong 6 Quan Go Vap Cap 1
167 Duong so 28 Phuong 6 Quan Go Vap Cap 1
168 Le Duc Tho Phuong 6 Quan Go Vap Cap 1
169 Co Giang Phuong 1 Quan Phu Nhuan Cap 2
170 Phan Dang Luu Phuong 1 Quan Phu Nhuan Cap 1
171 Mai Van Ngoc Phuong 10 Quan Phu Nhuan Cap 2
172 Truong Quoc Dung Phuong 10 Quan Phu Nhuan Cap 1
173 Co Giang Phuong 2 Quan Phu Nhuan Cap 1
174 Cam Ba Thuoc Phuong 7 Quan Phu Nhuan Cap 1
175 CC Phan Xich Long Phuong 7 Quan Phu Nhuan Cap 1
176 Tran Khac Chan Phuong 9 Quan Phu Nhuan Cap 1
177 Duong A4 Phuong 12 Quan Tan Binh Cap 2
178 Cu Chinh Lan Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 2
179 Duong B1 Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 2
180 Than Nhan Trung Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 1
181 Truong Chinh Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 1
182 Van Chung Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 1
183 Hoang Bat Dat Phuong 15 Quan Tan Binh Cap 2
184 Tran Thanh Tong Phuong 15 Quan Tan Binh Cap 2
185 Lam Duong Son Phuong 2 Quan Tan Binh Cap 1
186 Tan Trang Phuong 9 Quan Tan Binh Cap 2
187 Cong Hoa Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 1
188 Than nhan trung Phuong 13 Quan Tan Binh Cap 1
189 Cay Keo Phuong Hiep Tan Quan Tan Phu Cap 1
190 Phan Anh Phuong Hiep Tan Quan Tan Phu Cap 2
191 Trinh Dinh Thao Phuong Hoa Thanh Quan Tan Phu Cap 2
192 Huynh Van Chinh Phuong Phu Trung Quan Tan Phu Cap 2
193 CC Nhieu Loc C Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 2
194 Do Cong Tuong Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 2
195 Do Doc Long Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 1
196 Le Dinh Tham Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 1
197 Le Lieu Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 2
198 Le Sat Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 2
199 Nguyen Ngoc Nhut Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 1
200 Pham Quy Thich Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 1
201 Tan Huong Phuong Tan Quy Quan Tan Phu Cap 1
202 Luy Ban Bich Phuong Tan Thanh Quan Tan Phu Cap 1
203 Nguyen Hau Phuong Tan Thanh Quan Tan Phu Cap 2
204 Nguyen Xuan Khoat Phuong Tan Thanh Quan Tan Phu Cap 2
205 Truong Vinh ky Phuong Tan Thanh Quan Tan Phu Cap 2
206 Hoa Binh Phuong Tan Thoi Hoa Quan Tan Phu Cap 2
207 Tran Hung Dao Phuong Tan Son Nhi Quan Tan Phu Cap 2
208 Truong Chinh Phuong Tan Son Nhi Quan Tan Phu Cap 1
209 Duong D9 Phuong Tay Thanh Quan Tan Phu Cap 2
210 Kenh Bo Bao Tan Thang Phuong Son Ky Quan Tan Phu Cap 1
211 Do Nhuan Phuong Son Ky Quan Tan Phu Cap 2
212 Doan Gioi Phuong Son Ky Quan Tan Phu Cap 1
213 Cc Tay Thanh Phuong Tay Thanh Quan Tan Phu Cap 2
214 KCN Tan Binh Phuong Tay Thanh Quan Tan Phu

Cap 2

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI MỚI

INTERNET FPT HCM

Hits:981 Thông Tin Khuyến Mãi FPT Telecom - avatar FPT Telecom

INTERNET FPT HCM

Lắp đặt internet FPT HCM khuyến mãi tháng 02/2020 HOTLINE ĐĂNG KÝ : 0909 421 521 FPT Telecom HCM khuyến mãi hấp dẫn danh...

Khuyến mãi FPT HCM

Hits:7522 Thông Tin Khuyến Mãi FPT Telecom - avatar FPT Telecom

Khuyến mãi FPT HCM

Tổng Đài Đăng Ký Lắp Đặt Mạng FPT HCM HOTLINE :   0859 412 412 FPT Telecom hiện là nhà cung cấp dịch...

Lắp mạng internet FPT

Hits:3586 Thông Tin Khuyến Mãi FPT Telecom - avatar FPT Telecom

Lắp mạng internet FPT

HOTLINE : 0909 421 521 Khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng  FPT Telecom Hồ Chí Minh có nhiều chương trình khuyến...

HOTLINE ĐĂNG KÝ 24/7

hotline

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ONLINE

Cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn

Provide us with your phone number

Cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn

THANHK YOU

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

truyen-hinh-fpt-play-box-plus

truyen-hinh-combo-fpt

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT - FPT TELECOM


Lô 37 - 39A, Đường 19, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh


Hotline: 0909 421 521


Email: Duankq@fpt.com.vn


Website: www.fpt-hcm.vn